Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trong Bệnh viện TWQĐ 108 năm 2020

Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dự kiến kéo dài từ ngày 6/10 đến ngày 28/10 dành cho 03 nhóm đối tượng trong toàn Bệnh viện.

Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, Bệnh viện TWQĐ 108 tiến hành tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho 217 đồng chí thuộc đối tượng 3 (Sĩ quan cấp Trung tá, Thiếu tá); 248 đồng chí đối tượng 4 (Sĩ quan cấp ủy và đảng viên mới kết nạp Đảng năm 2019, 2020); 530 đồng chí thuộc đối tượng Lao động hợp đồng năm 2020 và nhân viên 03 Công ty: công ty Bảo vệ KTC, công ty vệ sinh ICT, Công ty vệ sinh PAN.

Đại tá Bùi Tuấn Khoa – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện phát biểu khai mạc

Tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng có Đại tá Bùi Tuấn Khoa – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện; Đại tá Đào Quang Minh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện và Đại tá Đào Văn Đệ - Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Nghệ thuật quân sự - Học viện Chính trị Quốc gia tham gia giảng dạy trong buổi bồi dưỡng đầu tiên cho đối tượng 3. Nội dung bồi dưỡng dành cho đối tượng 3 gồm 09 chuyên đề, dựa vào tình hình thực tế sẽ có 02 chuyên đề về chống nhiễm khuẩn bệnh viện và phòng chống dịch COVID-19 được giảng dạy trực tiếp và 07 chuyên đề tự nghiên cứu.  

Đại tá Đào Văn Đệ - Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Nghệ thuật quân sự - Học viện Chính trị Quốc gia tham gia giảng dạy

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Chủ nhiệm Chính trị nhấn mạnh: Thông qua lớp học giúp các đối tượng nhận thức rõ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược quốc phòng và an ninh trong thời kỳ mới; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và các biện pháp phòng chống hiệu quả. Bên cạnh đó, Bệnh viện trang bị thêm cho các đối tượng một số kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn cần thiết trong tình hình dịch phức tạp như hiện nay. 

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020

Lớp bồi dưỡng kiến thức lần này tiếp tục quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng trên từng cương vị, nhiệm vụ chức trách được giao, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Đối với các đối tượng là nhân viên lao động hợp đồng, nhân viên của các Công ty thông qua lớp bồi dưỡng sẽ nắm được nội quy, quy định của Bệnh viện, nâng cao kỹ năng văn hóa giao tiếp ứng xử và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Tin, ảnh: Mai Hằng – Truyền thông Bệnh viện 

Chia sẻ