Phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

  09:03 AM 03/05/2022
Ngày 29/4, Bệnh viện TWQĐ 108 phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong 75 năm qua, Đảng, Nhà nước và Quân đội đã ban hành nhiều chính sách, đãi ngộ đối với các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng, củng cố thêm niềm tin sâu sắc với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thiếu tướng PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Thiếu tướng PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện phát động đợt thi đua cao điểm với những chỉ tiêu cụ thể: Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội đối với người có công với cách mạng. Hai là, đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; chấp hành nghiêm nề nếp chính quy, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và sẵn sàng chiến đấu. Ba là, đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương Quân đội.”

Chiều cùng ngày, Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” năm 2019-2022. Qua 03 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả.

Quán triệt sâu sắc, mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện văn hóa công sở. Chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiệnvăn hóa công sở, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để điều chỉnh nội dung, chỉ tiêu và biện pháp tổ chức thực hiện phong trào cho phù hợp với thực tiễn.

Đại tá TS. Bùi Tuấn Khoa – Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng báo cáo kết quả đạt được sau 03 triển khai phong trào thi đua

Trong giai đoạn 201-2022, phong trào thi đua đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động và làm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của từng cơ quan, đơn vị luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, xác định rõ chức trách nhiệm vụ được giao; tận tâm, tận lực khắc phục khó khăn sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phong trào thi đua văn hóa công sở trong Bệnh viện đã được các đơn vị kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền nếp chính quy, văn hóa bệnh viện và cải cách thủ tục khám chữa bệnh. Do vậy, đã góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác của Bệnh viện, như: Áp dụng và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện theo tiêu chuẩn ISO, triển khai phong trào “5S” tại các đơn vị.

Để phong trào thi đua giai đoạn 2022-2025 đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, các đơn vị cần tiếp tục bám sát nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua để bổ sung, điều chỉnh các biện pháp thực hiện phù hợp với nhiệm vụ đặc thù của đơn vị mình, tập trung quán triệt, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chế độ chuyên môn, văn hóa ứng xử, nội quy, quy định của Bệnh viện; không để xảy ra sai sót chuyên môn, tai biến trong điều trị. Coi trọng việc bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, nhân viên, chiến sĩ những giá trị và truyền thống của đơn vị và Bệnh viện, là những giá trị làm nên sức sống, cội nguồn sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ, uy tín của đội ngũ thầy thuốc 108. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám, thu dung và điều trị, chất lượng huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, làm chủ kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học trong khám, chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, điều trị với phương châm “Lấy người bệnh là trung tâm”;…

Thực hiện: Lan Hương, Đức Thuấn – Truyền thông Bệnh viện.

Chia sẻ