TIN NỔI BẬT

Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện đề án KHCN “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108”  (2016 – 2020)
14:01 22/01/2021
Ngày 21/1, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tổ chức thành công hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện đề án KHCN “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người” tại Bệnh viện.