TIN NỔI BẬT

Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện đề án KHCN “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108”  (2016 – 2020)
14:01 22/01/2021
Ngày 21/1, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tổ chức thành công hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện đề án KHCN “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người” tại Bệnh viện.
Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Bệnh viện năm 2020
13:45 27/11/2020
Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 nhận định “Công tác đào tạo và phát triển điều dưỡng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để khẳng định vai trò...