Thư mời quan tâm: Về việc Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu và thẩm định

  04:31 PM 14/02/2023
Bệnh viện TWQĐ 108 có kế hoạch thực hiện gói thầu “Cung cấp phụ kiện sửa chữa hệ thống máy chụp PET/CT model: Discovery STE – hãng GE”. Để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu và thẩm định có đủ năng lực pháp lý theo quy định. Bệnh viện thông báo rộng rãi tới các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực và điều kiện đáp ứng đúng quy định của Luật Đấu thầu tham gia chào giá các dịch vụ, cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

01

Dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu “Cung cấp phụ kiện sửa chữa hệ thống máy chụp PET/CT model: Discovery STE – hãng GE

Gói

01

02

Dịch vụ thẩm định E-HSMT và Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp phụ kiện sửa chữa hệ thống máy chụp PET/CT model: Discovery STE – hãng GE

Gói

01

- Danh mục hàng hóa yêu cầu tư vấn đấu thầu và thẩm định như Phụ lục đính kèm

Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang Bị- Tầng 3 Tòa nhà Chỉ huy Cơ quan

Địa chỉ: Số 1A Trần Hưng Đạo, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Thời gian nhận báo giá: Trước 17h ngày 17/02/2023./.  

 PHỤ LỤC

Danh mục hàng hóa gói thầu “Cung cấp phụ kiện sửa chữa hệ thống máy chụp PET/CT model: Discovery STE – hãng GE”

TT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

1

Bo mạch chuyên dụng xử lý tín hiệu của máy PET (HIGHLANDER CEM FOR 650PS TIME STAMP)

Cái

01

2

Bóng phát tia X dùng cho máy chụp (quét) cắt lớp điện toán CT (PERFORMIX ULTRA GREEN TUBE UNIT WITH MOUNTING ASSEMBLY)

Cái

01

 

 

Chia sẻ