Thư mời quan tâm: V v Cung cấp dịch vụ thẩm định giá gói thầu "Mua sắm phụ kiện sửa chữa các máy siêu âm cho các khoa trong bệnh viện"

  02:30 PM 01/12/2022

Kính gửi: Các Công ty thẩm định giá

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có kế hoạch thực hiện gói thầu “mua sắm phụ kiện sửa chữa các máy siêu âm cho các khoa trong bệnh viện”. Để có cơ sở xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bệnh viện kính mời Quý công ty gửi báo giá chi phí dịch vụ theo nội dung :

1. Khối lượng công việc thẩm định giá: Theo phụ lục đính kèm

2. Hàng hóa thẩm định giá: mới 100%.

3. Thời gian hoàn thành thẩm định giá: 15 ngày làm việc (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 nhà chỉ huy và cơ quan

Địa chỉ: Bệnh viên TWQĐ 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời hạn gửi Báo giá: chậm nhất vào ngày 07/12/2022.

Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện  địa chỉ: https://www.benhvien108.vn/

Trân trọng cảm ơn./. 

Phụ lục đính kèm

 

 
Chia sẻ