Thư mời chào giá số 70

  10:59 AM 24/05/2024
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán Mua sắm nguyên vật liệu cho đề tài Nghiên cứu triển khai ghép tử cung thực nghiệm tiến tới ghép tử cung trên người với nội dung cụ thể như sau.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

- Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của cơ quan, người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Khoa Trang bị – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà chỉ huy cơ quan, Bệnh viện TWQĐ 108, số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Đại úy Đỗ Tràng Mạnh Cường  Chức vụ: Kỹ sư Khoa Trang bị

Số điện thoại: 0979833933           Email: manhcuong2909@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Trang bị – Bệnh viện TWQĐ 108

- Địa chỉ: Tầng 3 Nhà chỉ huy cơ quan, Bệnh viện TWQĐ 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h30 ngày 24 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h ngày 05 tháng 06 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2024.

6. Mẫu báo giá tuân thủ theo mẫu tại file đính kèm công văn này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế tiêu hao (gọi chung là thiết bị) yêu cầu báo giá theo phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản thiết bị:

Thiết bị trong quá trình vận chuyển, bảo quản phải thực hiện theo quy định của Nhà sản xuất thiết bị; cung cấp hàng còn hạn sử dụng tính từ thời điểm giao hàng: VTYT có hạn dùng > 02 năm: không được ít hơn 12 tháng; VTYT có hạn dùng từ 01 đến 02 năm: không được ít hơn 06 tháng; VTYT có hạn dùng < 01 năm: không được ít hơn 1/3 hạn dùng ghi trên nhãn.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng hợp đồng: Không tạm ứng

- Thanh toán:

Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trung bình ≤ 90 ngày kể từ ngày Bệnh viện nhận được hàng và hóa đơn tài chính hợp lệ.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 rất mong nhận được báo giá, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp vật tư y tế tiêu hao và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Phụ lục kèm thư mời: Tải tại đây 

Mẫu file mềm gửi các đơn vị: Tại tại đây

Chia sẻ