Thư mời chào giá dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu "Mua sắm phụ kiện sửa chữa và thay thế định kỳ cho hệ thống các máy tiệt trùng tại Bệnh viện TWQĐ 108"

  12:57 PM 09/11/2023
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu Mua sắm phụ kiện và sửa chữa và thay thế định kỳ cho hệ thống các máy tiệt trùng tại Bệnh viện TWQĐ 108 với nội dung cụ thể như sau.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

- Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Ông: Ngô Đức Ngọc                 Chức vụ: Kỹ sư Khoa Trang bị

Số điện thoại: 069.572.493           Email: ducngoc108@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận bản giấy báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Trang bị – Bệnh viện TWQĐ 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Hoặc nhận bản scan màu theo Email: ducngoc108@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm Thư mời được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của bệnh viện.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục các dịch vụ:

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng

ĐVT

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT gói thầu “Mua sắm phụ kiện sửa chữa và thay thế định kỳ cho hệ thống các máy tiệt trùng tại Bệnh viện TWQĐ 108

- Tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT của các nhà thầu tham dự theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật

- Giá trị gói thầu:   2.083.000.000 VNĐ

01

Gói

Bệnh viện TWQĐ 108

90 ngày

2

Dịch vụ thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm phụ kiện sửa chữa và thay thế định kỳ cho hệ thống các máy tiệt trùng tại Bệnh viện TWQĐ 108

- Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật

- Giá trị gói thầu:  2.083.000.000 VNĐ

01

Gói

Bệnh viện 108

90 ngày

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng hợp đồng: không.

- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành chứng từ thanh toán.

3. Các thông tin khác:

- Các đơn vị cung cấp Bảng chào báo giá phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có) và phải được đóng dấu treo hoặc giáp lai vào các cấu hình, thông số kỹ thuật. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

- Mẫu báo giá: Theo phụ lục Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế công lập./.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 rất mong nhận được báo giá các đơn vị cung cấp dịch vụ và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Chia sẻ