Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Đinh Gia Khánh
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  dinhgiakhanhhvqy@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Hệ đại học học viện Quân Y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu giá trị của chụp Xquang tuyến vú 3D trong chẩn đoán ung thư vú , Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (11/2016).

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

- Giá trị của phương pháp chụp X-quang tuyến vú 3D trong sàng lọc ung thư vú

KHEN THƯỞNG

- CSTĐ cơ sở 2017.