Đội ngũ chuyên gia


Thạc sĩ
Mạc Thanh Tùng
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội 2012-2018

- Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội Tim mạch, Đại học Y Hà Nội 2018-2021

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bác sĩ điều trị tại khoa Nội Tim mạch, viên Tim mạch BV TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- “Đặc điểm đa hình gen COX-1 kháng Aspirin trên bệnh nhân có bệnh động mạch vành”. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 94-95, 2021.

- “ Mối liên quan giữa độ cứng nhĩ trái trên siêu âm với chức năng nhĩ trái và NT-proBNP ở bệnh nhân suy tim có phân xuất tống máu bảo tồn”. Tạp chí Y học Việt Nam, 512 (2)

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

“Đặc điểm đa hình gen COX-1 kháng Aspirin trên bệnh nhân có bệnh động mạch vành” năm 2020

KHEN THƯỞNG