Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Nguyễn Trọng Nghĩa
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  dr.nghianguyen@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 09/2004 -09/2011: Bác sĩ đa khoa - Học viện Quân y

- 03/2016 – 04/2020: Tiến sỹ y học - Trường đào tạo sau đại học chuyên ngành Y – Dược - 

Đại học Toyama - Nhật Bản.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 Từ 09/2011 - 09/2015: Bác sỹ điều trị - Khoa phẫu thuật hàm mặt và tạo hình - Bệnh viện TWQĐ 108.

- Từ 09/2015 - 03/2016: Thực tập sinh - Trường đào tạo sau đại học chuyên ngành Y – Dược -  Đại học Toyama - Nhật Bản.

-  Từ 09/2015 - 04/2020: Nghiên cứu sinh - Trường đào tạo sau đại học chuyên ngành Y – Dược -  Đại học Toyama - Nhật Bản.

- Từ 04/2020 - Đến nay: Bác sĩ điều trị - Khoa B8-B - TT PT Sọ mặt và Tạo hình - Bệnh viện TWQĐ 108.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Tạo hình dương vật bằng vạt da mỡ cuống liền mạch xuyên thượng vị dưới: Đặc điểm giải phẫu cuống mạch và ứng dụng lâm sàng. Tạp chí y dược lâm sàng 108, tập 10-số 1/2015, 95-100 - Đồng tác giả

- Cerebral hemodynamic responses to the sensory conflict between visual and rotary stimulus: Analysis with a multichannel Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) system. (Phản ứng huyết động của vỏ não khi có xung đột cảm giác giữa kích thích tiền đình và thị giác: đánh giá bằng hệ thống quang phổ cận hồng ngoại đa kênh) - Frontiers in Human Neuroscience (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2020.00125/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Human_Neuroscience&id=511083) - Tác giả.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Cerebral hemodynamic responses to the sensory conflict between visual and rotary stimulus: Analysis with a multichannel Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) system. (Phản ứng huyết động của vỏ não khi có xung đột cảm giác giữa kích thích tiền đình và thị giác: đánh giá bằng hệ thống quang phổ cận hồng ngoại đa kênh).(2016 - 2020) - Trường Đại học Toyama - Nhật Bản - Nghiên cứu viên chính - Đã nghiệm thu.

- Nghiên cứu phương pháp tăng tỷ lệ sống của vạt tạo hình bằng kết hợp kỹ thuật hoà loãng máu đồng thể tích với sử dụng thuốc tê nhóm amino amid đường tĩnh mạch.(2016 - 2020) - Trường Đại học Toyama - Nhật Bản - Nghiên cứu viên chính - Chưa nghiệm thu.

- Đánh giá đặc điểm giải phẫu và ứng dụng lâm sàng của vạt sử dụng cuống mạch thượng vị sâu dưới trong phẫu thuật tạo hình.(2012 - 2016) - BQP - Tham gia nghiên cứu - Đã nghiệm thu.

- Đánh giá kết quả tạo hình khuyết lớn da đầu bằng vạt cuống mạch tại chỗ.(2020-2024) - BQP - Tham gia nghiên cứu - Đang triển khai.

KHEN THƯỞNG