Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Nguyễn Trọng Hòa
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2007-2014: học Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y

- 9/2015-4/2016: học Chuyên khoa định hướng Ung thư tại Đại học Y Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2014 đến nay: Khoa Huyết học lâm sàng (A6)

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG