Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKII
Đào Thu Giang
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

-Học viên Quân Y- Hệ dài hạn: bác sĩ đa khoa (1983-1989)

-Học viện Quân Y: Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội chung (2000-2002)

-Học viện Quân Y: Bác sĩ chuyên khoa cấp II Nội chung (2006-2008)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

-Bác sĩ Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng: 1989-2003

-Bác sĩ khoa A1, BVTWQĐ 108 (2004-2008)

-Bác sĩ khoa C1-2, BVTWQĐ 108 (2009- nay)

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

-Tham gia ĐT Cấp BQP (4/2009- 4/2011): Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Doppler mô cơ tim trong chẩn đóan bệnhthiếu máu cơ tim cục bộ.

-Tham gia Đề tài cấp trực thuốc Bộ Quốc Phòng số: 910/QĐ-BV108 từ 7/2012-5/2014: Nghiên cứu giá trị của xét nghiệm tủy đồ trong chẩn đóan bện đa u tủy

- Tham gia Đề tài cấp trực thuốc Bộ Quốc Phòng số: 674/QĐ-BV108 từ 4/2013-5/2014: Nghiên cứu tình trạng rối lọan dung nạp glucose máu ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại khoa C1-2, BVTƯQĐ 108

-Chủ trì Đề tài cấp trực thuốc Bộ Quốc Phòng số: 1597/QĐ-BV108 từ 6/2014-7/2015: Dự báo nguy cơ mắc bệnh động mạch vành trong 10 năm theo thang điểm Framingham ở bệnh nhân nam đến khám tại khoa khám bệnh cán bộ cao cấp, bệnh viện TƯQĐ 108.

- Tham gia Đề tài cấp Bộ Quốc Phòng: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý và điều trị dự phòng huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim sử dụng thuốc chống đông đường uống

KHEN THƯỞNG