Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKI
Nguyễn Đức Nhật
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  ducnhat852003@yahoo.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2004-2011: Bác sĩ Đa khoa Học viện Quân Y

- 2014-2016: Bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành gây mê hồi sức tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2011 đến nay: Bác sĩ điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng, kết quả điều trị chấn thương ngực kín tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

KHEN THƯỞNG