Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Tống Thị Thu Hằng
Chức vụ:  PT Phó chủ nhiệm
Email:  hangcdha108@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa Đại học Y Hà Nội 2006

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 2007-Nay: Bác sỹ khoa chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện Trung ương quân đội 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu

- Thư ký đề tài cấp Bộ quốc phòng đang tiến hành

KHEN THƯỞNG

- Bằng khen kíp kỹ thuật giải nhất hội thao năm 2009 và 2015 của Bộ Y Tế, Bộ Quốc Phòng