Đội ngũ chuyên gia


Thạc sĩ - Bác sĩ
Nguyễn Lê Hà Ly
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  letsmile3988@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2006-2013: bác sỹ đa khoa DH40 Học viện Quân Y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2013-2014: phòng Chính trị - BV 108

- T9/2014-T8/2015: khoa A2A

- T9/2015-nay: Khoa A1

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Nghiên cứu đặc điểm biến thiên huyết áp 24h ở bệnh nhân cao tuổi tăng huyết áp nguyên phát

KHEN THƯỞNG

- Chiến sỹ thi đua năm 2019