Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ
Bùi Việt Hùng
Chức vụ:  Giảng viên cơ hữu
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1999-2005: Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Răng Hàm Mặt

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2005 - đến nay: BSĐT - Khoa Răng Miệng, Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu phẫu thuật và đánh giá kết quả cấy ghép nha khoa nhóm răng trước- Đề tài Nghiên cứu sinh

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

- Đánh giá kết quả ghép xương dị loại trong kỹ thuật implant nha khoa- Đề tài cấp viện

KHEN THƯỞNG

- Chiến sỹ thi đua: 2009; 2012; 2016.