Đội ngũ chuyên gia


Thạc sĩ - Kỹ sư
Đỗ Đức Chí
Chức vụ:  Kỹ sư trưởng
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Từ 1998-2002: Đại học KHTN - Đại học quốc gia Hà Nội.

- Từ 2011-2013: Viện Vật lý - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 2002-2004: Nghiên cứu viên, Bộ môn Vật lý hạt nhân, Khoa Vật lý, Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội

- Từ 2004-2006: KS Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện TƯQĐ 108

- Từ 2006-2011: KS Trung tâm CyberKnife, Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện TƯQĐ 108

- Từ 2011-2013: KS Trung tâm CyberKnife, Bệnh viện TƯQĐ 108

- Từ 2013 - Đến nay: KS Khoa Xạ trị - Xạ phẫu, Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tham gia chương trình hợp tác nghiên cứu MEXT tại Đại học Tokyo (9/2013-4/2014) với đề tài “Phát triển phương pháp dự báo hình ảnh trong xạ trị hướng dẫn hình ảnh” (Development of movie prediction in image guided radiation therapy),

- Là thành viên tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13 cho các máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị,

- Tham gia 1 dự án IAEA-CRP-PERTAIN E13042 (2014-2017) với IAEA về “Ứng dụng PET/CT trong lập kế hoạch xạ trị ung thư phổi”

- Điều phối viên dự án đào tạo Vật lý y học IAEA/RAS/6/087 trong các nước thành viên Dự án hợp tác vùng

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thành viên 3 đề tài cấp Bộ: đề tài “Ứng dụng xạ trị lập thể trong điều trị ung thư gan nguyên phát” (TS. Thái Doãn Kỳ làm chủ nhiệm đề tài),

Chủ trì 01 đề tài cấp Bệnh viện “Nghiên cứu suất liều tối ưu trong xạ trị điều biến liều động trên máy gia tốc Clinac CX”, nghiệm thu năm 2018.

- Đề tài “Ứng dụng xạ phẫu ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm bằng CyberKnife” (PGS.TS. Nguyễn Trọng Chính làm chủ nhiệm đề tài),

- Đề tài “Nghiên cứu các cơ sở khoa học và kỹ thuật của máy gia tốc tuyến tính trong xạ trị” (ThS.Nguyễn Ngọc Huynh làm chủ nhiệm đề tài).

KHEN THƯỞNG

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2016.2017, 2018

- Bằng khen Bộ quốc phòng :2018