Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKI
Đinh Hoàng Điệp
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2002-2008: BSĐK - Học viện Quân y 

- 2014-2016: BSCKI chuyên ngành CĐ Hình ảnh - Học viện Quân y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2009: BS Đi tuyến - Bệnh viện 109

- 2010- Đến nay: Bác sĩ - Khoa C8-A - Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Bài báo “Nhận xét bước đầu đặc điểm hình ảnh của lao cột sống trên các bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện trung ương quân đội 108”. Đăng ở tạp chí Y Dược học lâm sàng 108.

- Bài báo “ Nghiên cứu hình ảnh của rễ đám rối thần kinh cánh tay trong ống tủy sử dụng CT tủy cổ cản quang”. Đăng ở tạp chí Y Dược học lâm sàng 108.

- Sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp bệnh viện “Kỹ thuật chụp và dựng hình đám rối thần kinh cánh tay bằng CT tủy cổ cản quang”

- Thông qua kỹ thuật mới “Kỹ thuật giảm đau cột sống dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính và Robot Maxio”

- Bài báo “Đánh giá kết quả bước đầu diệt hạch thân tạng bằng cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính và Robot Maxio” Đăng ở tạp chí Y Dược học lâm sàng 108.

- Bài báo “Đánh giá hiệu quả chẩn đoán và tai biến của kỹ thuật sinh thiết xương dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính” Đăng ở tạp chí Y Dược học lâm sàng 108.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nhận xét bước đầu đặc điểm hình ảnh của lao cột sống trên các bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện trung ương quân đội 108. Đăng ở tạp chí Y Dược học lâm sàng 108. Đề tài cơ sở

- Nghiên cứu hình ảnh của rễ đám rối thần kinh cánh tay trong ống tủy sử dụng CT tủy cổ cản quang. Đề tài cơ sở

KHEN THƯỞNG

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế và Bệnh viện TWQĐ 108

- Giải nhất Hội thao Kỹ thuật Sáng tạo tuổi trẻ nghành y tế khu vực Hà Nội lần thứ XXVI năm 2015.