Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Nguyễn Thế Trọng
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2011 - 2017: Bác sĩ đa khoa  - Học viện Quân y

- 9.2017 -  6.2018: Học bác sĩ chuyên khoa định hướng tai mũi họng tại - Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

7.2018 – Đến nay: Bác sĩ điều trị -  Khoa tai mũi họng - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG