Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
La Vân Trường
Chức vụ:  Chủ nhiệm Khoa
Email:  lvtruonga6108@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1992 - 1999: Học viên Quân Y

- 1985-1991: Học viên Đại học - Học viện Quân Y.

- 2004 - 2008: Nghiên cứu sinh chuyên ngành ung thư - Học viện Quân Y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1991 - 1998: Bác sĩ điều trị - Khoa Huyết học - Bệnh viện TWQĐ 108.

- 1998-2018: Bác sĩ điều trị -  Khoa Huyết học lâm sàng (bệnh máu và ung thư) - Bệnh viện TWQĐ 108.

- Tháng 11-2018 -Đến nay: Bác sĩ khoa chống đau và chăm sóc giảm nhẹ (A6-A) thuộc Viện ung thư - Bệnh viện TWQ Đ108.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG