Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Nguyễn Thị Hiệp
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2005-2007: Học viện Quân y

- 2007 - 2014: Đại học Y- nha khoa Matxcova mang tên Evdokimov

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2014- 2015: Bác sĩ luân khoa - Phòng Chính trị - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

- 2015 - Đến nay: Bác sĩ điều trị - Khoa bệnh lây đường tiêu hóa - Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG