Đội ngũ chuyên gia


Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Thầy thuốc ưu tú
Vũ Ngọc Lâm
Chức vụ:  Phó Chủ nhiệm Bộ môn
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1987-1993: Bác sĩ nội trú ngoại khoa, Học viện quân y.

- 1996-1998: Chuyên khoa 1 Răng hàm mặt. HVQY.

- 1998-2001: Cử nhân tiếng Anh tại chức. ĐHNN Hà Nội.

- 2000-2006: Nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Răng hàm mặt.

- 2003: Thực tập sinh phẫu thuật tạo hình tại Seoul- Hàn Quốc.

- 2009: Thực tập sinh phẫu thuật sọ mặt tại Australia 2010: Phó CNBM Răng hàm mặt, Viện NCKHYDLS 108.

- 2016: Phó Giáo sư

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1993-2000: Bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt- Tạo hình, Viện QY 103

- 2000 đến nay: Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình, Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Sử dụng vạt đảo tổ chức dưới da trong tạo hình vùng hàm mặt

- Sử dụng vào vạt môi dưới có cuống mạch nuôi trong tạo hình môi trên

- Sử dụng cuống mạch thượng vị sâu dưới trong tạo hình dương vật

- Sử dụng vạt da xương mác trong tạo hình khuyết hổng tầng dưới mặt

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Đề tài TS: Nghiên cứu sử dụng các vạt da cân có nối mạch vi phẫu trong điều trị sẹo co kéo cổ cằm mức độ vừa và nặng

- Đề tài BQP: Nghiên cứu sử dụng 1 số kĩ thuật cắt chỉnh xương tiên tiến trong tạo hình vùng hàm mặt

KHEN THƯỞNG