Đội ngũ chuyên gia


Thạc sĩ - Bác sĩ
Phạm Văn Chung
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2011: Bác sỹ đa khoa - Học viện Quân y

- 2019: Thạc sĩ (chuyên ngành Truyền nhiễm) - Học viện Quân y

- 03/2015: Thực tập sinh khoa học - Bệnh viện Quân đội Hamburg – CHLB Đức (1 năm)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2011 - 2019: Bác sĩ - Viện Y học Hải quân – Cục Hậu Cần – Quân chủng Hải quân.

- 2019 – Đến nay: Bác sĩ điều trị - Khoa A4-B- Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm - Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Clinical features, Laboratory Characteristics and Prognostic Factors of Severity in Patients with Rickettsiaceae at Two military hospital, Northern Vietnam - Infection and Drug Resistance - 07/2020 - Tác giả 

- Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân sốt mò điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 -Tạp chí Y học thực hành- 2019 - Tác giả

- Một số yếu tố tiên lượng biến chứng nặng ở bệnh nhân sốt mò điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 -Tạp chí Y học thực hành- 2019 -Tác giả

- Pattern of organ failure and predictors of mortality in septic shock patients in 108 Military Central Hospital - Journal of 108-Clinical Medicine and Pharmacy - 2018 - Đồng tác giả 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG