Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Nguyễn Tài Dũng
Chức vụ:  Chủ nhiệm Khoa
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1999:BSĐK - Học viện Quân y

2004: Ths- Học viện Quân y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1992-1999:Học viên-Hệ đại học – Học viện quân y

1999-2004:Bác sĩ nội trú-Hệ sau đại học – Học viện quân

2004-2005: Bác sĩ điều trị -e98- f346 –QK2 - Khoa Ngoại – Viện 109- QK2

2005- Đến nay: BSĐT Tại khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Nhận xét kết quả bước đầu phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator II tại khoa Tai Mũi HỌng, BVTƯQĐ 108

Hiệu quả của steroid trong điều trị điếc đột ngột

Điều trị viêm mũi dị ứng bằng tiêm máu tự thân và cấy chỉ catgut trên 146 trường hợp

Nghiên cứu ứng dụng Coblator II trong phẫu thuật cắt amidan tại Bệnh viện TƯQĐ 108

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu ứng dụng Coblator II trong phẫu thuật cắt amidan

KHEN THƯỞNG