Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKI
Lê Thị Cúc
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 2012: Tốt nghiệp Học viện Quân y, chuyên ngành: bác sĩ đa khoa, loại giỏi.

- 6/2015-12/2015: Học chuyên khoa định hướng Nội tiết- Đái tháo đường tại Đại học Y Hà Nội. Từ 9/2017 đến nay: Học viên bác sĩ chuyên khoa cấp 1 khóa 42, chuyên ngành Nội chung, tại Học viện Quân y.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Năm 2013: BSĐT -  Khoa Nội cán bộ- Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Đánh giá hiệu quả điều trị loét da mạn tính của cao TG trên lâm sàng (tham gia nghiên cứu).

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Nghiên cứu đặc điểm rối loạn cảm giác bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

(đồng tác giả nghiên cứu)

KHEN THƯỞNG

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2014

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018