Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Nguyễn Đức Ngọ
Chức vụ:  Phó chủ nhiệm khoa
Email:  nguyenducngo108@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  - Học viện  Quân Y (1983-1989): Bác sĩ Đa khoa

  - Học viện  Quân Y (1994-1996): Thạc sĩ nội khoa

  - Học viện  Quân Y (2003-2009): Tiến sĩ Y học

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

- 1983-1986: Học viên Học Viện Quân Y

- 1989-1994: Bác sĩ Tổng cục công nghiệp quốc phòng kinh tế - BQP

- 9/1994- 9/1996: Học viên cao học - Học Viện Quân Y

- 10/1996 – 4/ 2017: Bác sĩ điều trị khoa A1-  Bệnh viện TƯ 108

- 5/2017 – Đến nay: Phó chủ nhiệm Khoa C1.2- Bệnh viện TƯ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Đức Ngọ (1999), “Tim và độ cao”, Tạp chí Y học Quân sự , 3(134), tr.38-39.

2.   Nguyễn Đức Ngọ, Nguyễn Văn Quýnh và Trần Văn Khái(2008), Nghiên cứu tình trạng rối loạn lipid máu ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 2”, Tạp chí Y học Quân sự , (4), tr.16-19.

3.    Nguyễn Đức Ngọ, Nguyễn Văn Quýnh (2008), Nghiên cứu tình trạng kháng insulin và mối liên quan với C-peptid huyết thanh ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 2”, Báo cáo toàn văn các đề tài khoa học, hội nghị khoa học toàn quốc nội tiết chuyển hoá lần III , tr.779-786.

4.    Nguyễn Đức Ngọ, Nguyễn Văn Quýnh (2008), Nghiên cứu tình trạng kháng insulin với béo phì và rối loạn lipid máu  ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 2”, Báo cáo toàn văn các đề tài khoa học, hội nghị khoa học toàn quốc nội tiết chuyển hoá lần III , tr.787-795.

5.    Nguyễn Đức Ngọ, Lê Thị Diệu Hồng (2009),  “Nghiên cứu mối liên quan giữa tình trạng kháng insulin và Microalbumin niệuở bệnh nhân Đái tháo đường týp 2”, Tạp chí Y học thực hành, Bộ y tế, 2 , tr.53-55.

6.    Nguyễn Đức Ngọ, Nguyễn Văn Quýnh (2008), Nghiên cứu tình trạng    kháng insulin với béo phì và rối loạn lipid máu  ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 2”, Báo cáo khoa học, hội nghị khoa học toàn quốc nội tiế t& Đái tháo đường Việt nam – Lần V , tr. 138-143

Còn nhiều bài báo khác

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Đã nghiệm thu 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 1 đề tài cấp cơ sở