Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Đỗ Khắc Hậu
Chức vụ:  Phó Chủ nhiệm Khoa
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Tháng 9/1992 đến  9/1999 Học viên khóa dài hạn 27 – Hệ đại học – Học viện Quân y.

- Tháng 10/1999: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Hệ đại học, Học viện Quân y.

- Tháng 10/1999 đến 12/2003:  Bác sỹ nội trú thuộc khoa Ngoại chung, Bệnh viện 103, Học viện Quân y. Học viên lớp CK1, Lớp cao học, Học viện Quân y

- Tháng 12/2003 : Tốt nghiệp lớp BS nội trú, BS CKI, Cao học, Học viện Quân y

- Tháng 12/2009 tháng 9/2013: Nghiên cứu sinh tại bộ môn Ngoại thần kinh, Học viện Quân y.

- Tháng 3/2006: Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Học viện Quân y.

- Tháng 7/2006: Nhận học vị Tiến sỹ y học.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Tháng 9/1992 đến 9/1999: Học viên hệ đào tạo đại học, Học viện Quân y.

- 10/1999 đến 12/2004: Bác sỹ nội trú, Khoa ngoại chung (B2), Bệnh viện 103, Học viện Quân y.

- Tháng 1/2004 đến 1/2005: Bác sỹ đi thực tế đơn vị tại Quân khu II

- Tháng 3/2005 đến 5/2005: Bác sỹ điều trị khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

- Tháng 6/2005 đến 7/2014: Bác sỹ điều trị khoa Ngoại nhân dân, Bệnh viện trung ương Quân đội 108.

- Tháng 8/2014 đến 6/2018: Bác sỹ điều trị khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

- Tháng 7/2018 - đến nay: Phó chủ nhiệm khoa, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

-  Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ và kết quả điều trị vi phẫu thuật u rễ thần kinh tủy

- Sử dụng đường vào cắt nửa cung sau trong phẫu thuật lấy u dưới màng cứng ngoài tủy

- Đánh giá kết quả điều trị vi phẫu thuật u dưới màng cứng ngoài tủy tại Bệnh viện trung ương Quân đội 108.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Từ 2000-2003: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính và kết quả điều trị máu tụ ngoài màng cứng phối hợp trên lều do chấn thương. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học.

- Từ 2009-2016: Nghiên cứu chẩn đoán sớm và điều trị vi phẫu thuật u dưới màng cứng ngoài tủy, Luận án tiến sỹ y học.

- Từ 2014-2016: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ và kết quả điều trị phẫu thuật u màng tủy tại Bệnh viện TWQĐ 108, Đề tài cấp cơsở.

KHEN THƯỞNG

- Bằng khen của Bộ tư lệnh đặc công năm 2018.

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2015, 2018.