Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Trương Hữu Hoàng
Chức vụ:  Phó chủ nhiệm
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 9/2004 - 9/2011: Bác sĩ đa khoa - Khoá 38 - Học viện Quân Y.

- 11/2011 - 11/2014: Bác sĩ nội trú Chuyên ngành Nội chung - khoá 12 (Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1) - Học viện Quân Y.

- 1/2017 - 7/2017: Học định hướng Chuyên ngành Ung thư - Đại học Y Hà Nội.

- 4/2018 - 4/2022: Nghiên cứu sinh Tiến sỹ chuyên ngành ung thư nội khoa tại Đại học Thành phố Osaka, Nhật Bản.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2014-2016: Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện TWQĐ 108

- 2016 – 2018: Bác sĩ khoa Huyết học lâm sàng (Bệnh máu và Ung thư), Bệnh viện TWQĐ 108.

- 2018 - Đến nay: Bác sĩ khoa Chống đau và Chăm sóc giảm nhẹ, Viện ung thư, Bệnh viện TWQĐ 108.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Truong Huu Hoang, “Study the clinical and subclinical characteristics, the outcome of bronchoscopy laser ablation treatment in airway stenosis due to lung cancer”. Master’s thesis, Journal of Military Medicine 2014, Vol 1: pp. 27-31.

2. Nguyen Huy Luc, Truong Huu Hoang, Ta Ba Thang, Pham Thi Kim   Nhung, “Study results of bronchoscopy laser treatment in airway stenosis due to lung cancer”. Journal of Military Medicine 2015, Vol 2: pp. 117-121.

3. Thai Doan Ky, Mai Hong Bang, Truong Huu Hoang, Nguyen Trong Thinh, Vu Van Khien, Le Van Truong, “Long-term survival result of patients with hepatocellular carcinoma treated by Trans-arterial Chemoembolization using drug-loaded microspheres”, Journal of 108- Clinical Medicine and Pharmacy 2015, Vol 10: pp. 1-6.

4. Nguyen Minh Phuong, Truong Huu Hoang, Nguyen Viet Long, Nguyen Minh Ngoc, Phan Van Phuong, “Evaluating results of stage IV cancer treatment at 108 Central Hospital ”, Journal of 108- Clinical Medicine and Pharmacy 2017, Vol 9: pp. 231-235.

5. Truong Huu Hoang, Misako Sato-Matsubara, Hideto Yuasa, Tsutomu Matsubara, Le Thi Thanh Thuy, Hiroko Ikenaga, Dong Minh Phuong, Ngo Vinh Hanh, Vu Ngoc Hieu, Dinh Viet Hoang, Hoang Hai, Yoshinori Okina, Masaru Enomoto, Akihiro Tamori, Atsuko Daikoku, Hayato Urushima, Kazuo Ikeda, Ninh Quoc Dat, Yutaka Yasui, Hiroji Shinkawa, Shoji Kubo, Ryota Yamagishi, Naoko Ohtani, Katsutoshi Yoshizato, Jordi Gracia-Sancho, Norifumi Kawada. “Cancer cells actively produce liver metastasis via intracellular gap formation in liver sinusoidal endothelial cells through pro-inflammatory paracrine mechanisms”. Science Advance. DOI: 10.1126/sciadv.abo5525 IF: 17.4

6. Dat, N.Q., Thuy, L.T.T., Hieu, V.N., Hai, H., D.V.H., N.T.T.H., T.T.V.T., T.K., K.R., M.P.D., N.V.H., T.H.Hoang., et al. Hexa Histidine–Tagged Recombinant Human Cytoglobin Deactivates Hepatic Stellate Cells and Inhibits Liver Fibrosis by Scavenging Reactive Oxygen Species. Hepatology. 2021;73:2527-2545. IF: 17.4

7. Hieu Ngoc Vu; L.T.T.T; H.H; N.Q.D; D.V.H; N.V.H; D.M.P; Truong Huu Hoang; Hitomi Sawai; Yoshitsugu Shiro; Misako Sato-Matsubara; Daisuke Oikawa; Fuminori Tokunaga; Katsutoshi Yoshizato. " Capacity of Extracellular Globins to Reduce Liver fibrosis via Scavenging Reactive Oxygen Species and Promoting MMP-1 Secretion". Redox Biology. IF: 11.8

https://doi.org/10.1016/j.redox.2022.102286

8. Dinh Viet Hoang, L.T.T.T, H.H, V.N.H, K.K, D.O, Y.I, N.Q.D, Truong Huu Hoang, Misako Sato-Matsubara, Minh Phuong Dong, Ngo Vinh Hanh, Sawako Uchida-Kobayashi, Fuminori Tokunaga, Shoji Kubo, Naoko Ohtani, and Katsutoshi Yoshizato, Norifumi Kawada. “Cytoglobin Attenuates Pancreatic Cancer Growth via Scavenging Reactive Oxygen Species”. Oncogenesis. Accepted. IF: 7.5

9. Truong Huu Hoang, Misako Sato-Matsubara, Hideto Yuasa, Tsutomu Matsubara, Le Thi Thanh Thuy, Hiroko Ikenaga, Dong Minh Phuong, Ngo Vinh Hanh, Vu Ngoc Hieu, Dinh Viet Hoang, Hoang Hai, Yoshinori Okina, Masaru Enomoto, Akihiro Tamori, Atsuko Daikoku, Hayato Urushima, Kazuo Ikeda, Ninh Quoc Dat, Yutaka Yasui, Hiroji Shinkawa, Shoji Kubo, Ryota Yamagishi, Naoko Ohtani, Katsutoshi Yoshizato, Jordi Gracia-Sancho, Norifumi Kawada. “Cancer cells actively produce liver metastasis via intracellular gap formation in liver sinusoidal endothelial cells through pro-inflammatory paracrine mechanisms”. Science Advance. DOI: 10.1126/sciadv.abo5525 IF: 17.4

10. Dong Minh Phuong, LTTT, DVH, HH, Truong Huu Hoang, Misako Sato-Matsubara, Ngoc Hieu Vu, Ngo Vinh Hanh, Hayato Urushima, Ninh Quoc Dat, Sawako Uchida-Kobayashi, Masaru Enomoto, Naoko Ohtani, Akihiro Tamori, and Norifumi Kawada. “Soluble immune checkpoint protein CD27 is a novel HCC prognostic factor and controls hepatocellular carcinoma development”. American Journal of Pathology. DOI: 10.1016/j.ajpath.2022.07.003 IF: 4.3

11. Yoshinori Okina, M.M, T.M,…Truong Huu Hoang, L.T.T.T, N.K. “Nitric oxide derived from cytoglobin-deficient hepatic stellate cells causes suppression of cytochrome c oxidase activity in hepatocytes”. Antioxidants and Redox Signaling.  DOI: 10.1089/ars.2021.0279 IF: 8.4

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Đề tài cấp cơ sở: “ Hiệu quả hỗ trợ điều trị của LiveSpo® DIA30 trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng điều trị bằng phác đồ hoá chất FOLFIRI”.

KHEN THƯỞNG

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng (2016)

- Giải thưởng nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc Châu Á Thái Bình Dương trong nghiên cứu về bệnh lý gan (2021, Osaka Nhật Bản)

- Giáo viên xuất sắc của năm 2022 (tại Trường Osaka Metropolitan University, Osaka, Nhật Bản)