Đội ngũ chuyên gia


Phó Giáo sư - Tiến sĩ
Thầy thuốc ưu tú
Mai Văn Viện
Chức vụ:  Chủ nhiệm Bộ môn
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1988: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân y

- 2001: Thực tập sinh Khoa học tại Cộng hòa Pháp chuyên môn Phẫu thuật lồng ngực

- 2004: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Học viện Quân y chuyên môn Phẫu thuật lồng ngực

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1982 - 1988: Học viên Hệ đại học HVQY.
- 1988 - 1990: Bác sỹ Trợ lý Phòng đào tạo, HVQY.
- 1990 - 1992: Giảng viên, BS điều trị Bộ môn- Khoa Ngoại lồng ngực, Tim mạch, Bệnh viện 103, HVQY.
- 1992 - 1994: Học viên Hệ sau Đại học, HVQY.
- 1994 - 1999: Giảng viên, BS Điều trị, Nghiên cứu sinh Bộ môn - Khoa Ngoại lồng ngực, Tim mạch Bệnh viện 103, HVQY.
- 2000 - 2001: Thực tập sinh Bệnh viện Percy Trường thực hành cục QY.
- 2001 - 2004:Giảng viên, BS điều trị Bộ môn- Khoa Ngoại lồng ngực, Tim mạch Bệnh viện 103,HVQY.
- 2005 - 2006: Chủ nhiệm Quân Y Bệnh xá Đảo Nam Yết.
- 2006 - 10/2013: Giảng viên, BS điều trị Bộ môn- Khoa Ngoại lồng ngực, Tim mạch Bệnh viện 103,HVQY.
- 11/2013 - 4/2015: Chủ nhiệm Bộ môn- Khoa Ngoại dã chiến, Bệnh viện 103, HVQY.
- 5/2015 - 2/2016: P Chủ nhiệm khoa Khoa Ngoại lồng ngực, Viện NCKH Y Dược 108, Bệnh viện TƯQĐ 108.
- 3/2016 - 12/2017: Chủ nhiệm Bộ môn, P Chủ nhiệm khoa Bộ môn Ngoại lồng ngực, Viện NCKH Y Dược 108, Bệnh viện TƯQĐ 108.
- 1/2018 - nay: Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại lồng ngực.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

      Công trình công bố chủ yếu:

- 2013: Đồng tác giả công trình "Nghiên cứu hoạt động van cơ học St Jude Masters ở bệnh nhân thay van hai lá" được công bố tại Y Dược học Quân sự .   
- 2014:Đồng tác giả công trình "Đánh gía kết quả sử dụng dải PTFE sửa vòng van ba lá trong phẫu thuật thay van hai lá" được công bố tại Y Dược học Quân sự.    
- 2015: Đồng tác giả công trình "Nhận xét kết quả bước đầu ghép tụy bán phần trên thực nghiệm" được công bố tại Y Dược học lâm sàng 108    
- 2015: Đồng tác giả công trình "Kết quả nghiên cứu một số phương pháp rửa tạng mới trên thực nghiệm" được công bố tại Y Dược học lâm sàng 108.    
- 2016: Đồng tác giả công trình "Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi lồng ngực hỗ trợ cắt thùy phổi điều trị ung thư phổi" được công bố tại Y Dược học Quân sự.

      Công trình áp dụng trong thực tiễn:

 - 1998 - 1999: Công trình "Chụp cắt lớp vi tính trung thất có bơm khí trong chẩn đoán hình ảnh tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ" tại Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân y.
- 2005 - 2006: Công trình "Xây dựng phần mềm một số thủ thuật ngoại khoa lâm sàng" tại Học viện Quân Y, Bộ QP.
- 2008 - 2009: Công trình "Ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt tuyến ức điều trị bệnh nhược cơ" tại Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân Y.
- 2008 - 2009: Công trình "Ứng dụng Phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị một số bệnh lý phổi, màng phổi" tại Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân Y. 
- 2008 - 2009: Công trình "Ứng dụng phẫu thuật nội soi trong  điều trị một số bệnh tuyến vú, tuyến giáp" tại Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân Y.
- 2008 - 2009: Công trình "Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh tuyến giáp, tuyến vú và lồng ngực" tại Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân Y.
- 2009 - 2010: Công trình "Ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt tuyến ức điều trị bệnh nhược cơ" tại Bệnh viện Quân Y 103, Bộ QP. 
- 2010 - 2011: Công trình "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ngoại khoa U tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ" tại Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân Y. 
- 2010 - 2011: Công trình "Đánh giá biến đổi hình thái tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ bằng chụp cắt lớp vi tính đối chiếu với týp mô bệnh học" tại Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân Y.
- 2012 - 2014: Công trình "Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi hỗ trợ cắt tuyến ức qua đường cổ điều trị Bệnh nhược cơ" tại Bệnh viện Quân Y 103.
- 2011 - 2012: Công trình "Xây dựng quy trinh ghép tuỵ một phần trên thực nghiệm" Nhánh cấp Nhà nước, Bệnh viện Quân Y 103.     
- 2012 - 2014: Công trình "Nghiên cứu một só vấn đề ghép tuỵ trên thực nghiệm để tiến tới ghép tuỵ trên người ở Việt Nam" Nhà nước, Bệnh viện Quân Y 103.
- 2012 - 2015: Công trình "Nghiên cứu chỉ định và qui trình phẫu thuật nội soi điều trị u trung thất" Nhánh cấp nhà nước, Bệnh viện Quân Y 103.    
- 2012 - 2015: Công trình "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội soi trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh cơ quan hô hấp và trung thất" Nhà nước, Bệnh viện Quân Y 103.     
- 2014 - 2016: Công trình "Nghiên cứu đặc điểm và phân loại phân tử ung thư vú bằng kỹ thuật hoá mô miễn dịch và lai tại chỗ gắn huỳnh quang" Sở KHCN,MT Hà Nội, Bệnh viện Quân Y 103.     
- 2016 - 2019: Công trình "Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não" Nhà nước, Bệnh viện TƯQĐ 108.  

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- 2018-2020: Đang triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép khối tim phổi thực nghiệm" Thuộc chương trình Đề án Khoa học công nghệ "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TƯQĐ 108".