Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Phan Minh Tâm
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 9/2012 - 3/2019: Đại học y đa khoa dài hạn khoá 46, Học viện Quân Y.

- 4/2019 - 4/2022: Bác sĩ đa khoa, Bệnh Viện TƯQĐ 108.

- 4/2022 - 12/2022: Học chuyên khoa cơ bản chuyên ngành ung thư, Đại học Y Hà Nội.

- 12/2022 - Nay: Bác sĩ đa khoa, Bệnh Viện TWQĐ 108.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2019 – 2020: Bác sĩ luân khoa, Bệnh viện TƯQĐ 108.

- 2020 - Đến nay: Bác sĩ khoa Chống đau và Chăm sóc giảm nhẹ, Viện ung thư, Bệnh viện TƯQĐ 108.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Nguyễn Hồng Tốt, Nguyễn Đức Nhật, Vũ Anh Đức, Nguyễn Thị Nga, Đậu Xuân Thành, Lê Trương Tuyết Minh, Phan Minh Tâm, N.H.T, H.T.B, M.M.H, V.Q.H, P.Đ.H, “Đánh giá bước đầu hiệu quả cải thiện oxy hóa máu của phương pháp thông khí cơ học tư thế nằm sấp ở bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển”Tạp chí Y Dược Lâm Sàng 108, Số 1/2022 tập 17, pp. 39-46.

2. Nguyen Thi Minh Phuong, Pham Dinh Phuc, Nguyen Ngoc Minh Tien, Phan Minh Tam, “Treatment outcomes of neoadjuvant chemotherapy with dose-dense AC-T regimen for patients with stage II, III breast cancer” Journal of 108- Clinical Medicine and Pharmacy 2022, Vol 17: pp. 36-41.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Đề tài cấp cơ sở: “ Hiệu quả hỗ trợ điều trị của LiveSpo® DIA30 trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng điều trị bằng phác đồ hoá chất FOLFIRI” (đang triển khai)

KHEN THƯỞNG