Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Trần Thị Phương Thảo
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 8/2013 - 8/2019: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2019- 2022: Bác sĩ HV- Luân khoa tại khoa Chống đau và Chăm sóc giảm nhẹ, Viện ung thư,                         Bệnh viện TWQĐ 108

- 2022 - Đến nay: Bác sĩ khoa Chống đau và Chăm sóc giảm nhẹ, Viện ung thư,

                            Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG