Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKI
Nguyễn Xuân Thành
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1999-2005: Học bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội

- 2010-2012: Học bác sĩ CK1 Huyết học & Truyền máu tại Đại học Y Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 2005 - nay: Làm việc tại Khoa Truyền máu tại Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Nghiên cứu ứng dụng ghép tế bào gốc tạo máu trong điều trị bệnh ác tính của cơ quan tạo máu ( mã số: kc.04.01.03/06-10) thành viên

KHEN THƯỞNG