Đội ngũ chuyên gia


Giáo sư - Tiến sĩ
Thầy thuốc ưu tú
Lâm Khánh
Chức vụ:  Giảng viên cơ hữu
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Năm 1987: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa tại Học viện Quân Y

- Năm 1999: Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại viện Sinh lý học Quốc gia Nhật Bản chuyên ngành Từ não (MEG) và cộng hưởng từ thần kinh (Neuro MRI)

- Năm 2002: Thực tập sinh khoa học tại Viện Sinh lý học quốc gia Nhật Bản chuyên ngành Từ não (MEG) và Cộng hưởng từ thần kinh (Neuro MRI)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1987-1992: Bác sỹ, Giáo viên Bộ môn Sinh lý học tại Học viện Quân Y

- 1992-1996: Bác sỹ tại Khoa chẩn đoán chức năng – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

- 1996-2002: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ và sau Tiến sĩ tại Viện sinh lý học quốc gia Nhật Bản.

- 2002- 2014: Bác sỹ, Phó chủ nhiệm khoa (2005), Chủ nhiệm khoa (2008) tại Khoa chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

- 2014-nay: Phó Giám đốc Đào tạo – Nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Năm 2012: Đồng tác giả công trình “Nhận xét bước đầu đặc điểm hình ảnh của lao cột sống trên các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108” trên tạp chí Y Dược Lâm sàng 108

- Năm 2012: Đồng tác giả “Chẩn đoán phân biệt viêm ruột thừa cấp do sỏi với sỏi niệu quản gây cơn đau quặn thận bằng chụp cắt lớp vi tính” trên tạp chí Y học Quân sự

- Năm 2012: Tác giả “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ tồn thương não trên bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não” trên Tạp chí Y Dược học Quân sự

- Năm 2012: Tác giả “Nghiên cứu mối liên quan giữa điện não đồ và hình ảnh cộng hưởng từ của bệnh nhân u não” trên Tạp chí Sinh lý học

- Năm 2015: Đồng tác giả “A study on the imaging method of the brachial plexus roots inside the spinal canal using computed tomography cervical myelography ” trên tạp chí Y Dược Lâm sàng 108 (số tiếng anh)

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Từ 2004-2010: Đã nghiệm thu đề tài cấp Bộ quốc phòng “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và cấy mảnh ghép cho bệnh nhân khuyết sọ ”

- Từ 2011-2012: Đã nghiệm thu đề tài cấp bệnh viện “Nghiên cứu ứng dụng cộng hưởng từ 3 Tesla trong chẩn đoán tổn thương đám rồi thần kinh cánh tay do chấn thương”

- Từ 2011-2012: Đã nghiệm thu đề tài cấp bệnh viện “Nghiên cứu ứng dụng cộng hưởng từ trong chẩn đoán bệnh lý đường mật”

- Từ 2009-2011: Đã nghiệm thu đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam “Nghiên cứu công nghệ chế tạo một số vật liệu  hạt nano có từ tính nền Fe3O4 theo định hướng ứng dụng trong y sinh­­ ”

- Từ 2012-2015: Đã nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng chuyên về C7 từ bên trong ”

KHEN THƯỞNG