Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Vũ Thị Phương Lan
Chức vụ:  Phó Chủ nhiệm khoa
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đại học y Hà Nội

- Đại học ngoại ngữ (Đại học Quốc gia) Năm tốt nghiệp: 1996

- Sau đại học: - Thạc sĩ chuyên ngành: Nội chung Năm cấp bằng:

- 2003 Nơi đào tạo: Học viện quân y - Tiến sĩ chuyên ngành: Tim mạch Năm cấp bằng: 2012 Nơi đào tạo: Viện nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 08/1995 - 11/1996: Khoa B1 – Viện Y học Hải Quân Bác sỹ điều trị

- 1996 - 10/2000: Khoa Sinh lý Hải Quân - Viện Y học Hải Quân Bác sỹ điều trị

- 10/2000 - 12/2002: Học viện Quân Y Học viên Cao học

- 2002 – 5/2003: Khoa Sinh lý Hải Quân - Viện Y học Hải Quân Bác sỹ điều trị

- 2003 – 12/2004: Khoa Sinh lý Hải Quân - Viện Y học Hải Quân Phó chủ nhiệm khoa

- 12/2004 – 10/2007: Khoa C1 - Viện Y học Hải Quân Phó Chủ nhiệm khoa

- 2007 – 5/2011: Viện NCKH Y Dược lâm sàng 108 Nghiên cứu sinh

- 5/2011 – 10/2013: Khoa A2 – Viện Y học Hải Quân Phó Chủ nhiệm khoa

- 10/2013 – 02/2020: Khoa A1 – Bệnh viện trung ương quân đội 108 Bác sỹ điều trị

- 02/2020 - nay: Phó Chủ nhiệm Khoa Nội Tổng hợp A1-A

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

 - Nghiên cứu giá trị của xạ hình tưới máu cơ tim Gated SPECT Tc99m – Sestamibi sử dụng dipyridamole trong chẩn đoán bệnh động mạch vành.

- Nghiên cứu giá trị chẩn đoán và tiên lượng bệnh động mạch vành của phương pháp Gated SPECT xạ hình tưới máu cơ tim Tc99m-Sestamibi.

-  Nghiên cứu đặc điểm tổn thương trên xạ hình SPECT tưới máu cơ tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim.

- Nghiên cứu giá trị tiên lượng của xạ hình SPECT tưới máu cơ tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim.

- “Nghiên cứu đặc điểm rối loạn đồng bộ cơ học thất trái trên xạ hình tưới máu cơ tim ở bệnh nhân bệnh động mạch vành.

- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giá trị ứng dụng của điện tâm đồ và siêu âm tim trong chẩn đoán vị trí tổn thương động mạch vành trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại bệnh viện ĐK tỉnh Thái Bình năm 2014 - 2016.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Tên luận án: “Nghiên cứu đặc điểm và giá trị tiên lượng của xạ hình tưới máu cơ tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim”

KHEN THƯỞNG