Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKI
Lê Hải Sơn
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ 9/2002 - 8/2009: Học viên lớp dài hạn 36B - Hệ đại học  - Học viện quân y.

- Từ 2/2012 - 8/2014: Học viên lớp chuyên khoa 1 khoá 37- Hệ sau đại học - HVQY

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 9/ 2009 - 2/2012 : Công tác tại Tổng công ty Đông bắc- BQP.

- Từ 8/2014  - 1/2018: BS - Khoa chẩn đoán hình ảnh -  Bệnh viện TWQĐ108.

- Từ 1/ 2018 - 1/ 2020:  Tham gia lực lượng gìn giữ Hoà bình của LHQ tại Nam Sudan.

- Tháng 1 năm 2020 - Đến nay: BS -  Khoa chẩn đoán hình ảnh  - Bệnh viện TWQĐ108.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Ứng dụng cộng hưởng từ tưới máu trong bệnh lý nhồi máu não cấp tính: Báo cáo 1 trường hợp.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tham gia nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết ADN phôi thai tự do trong máu ngoại vi của mẹ phục vụ chấn đoán trước sinh bằng biện pháp không can thiệp.

KHEN THƯỞNG

Đạt giải nhì VIFOTEC.

-Bằng khen và chiến sỹ thi đua năm 2007, 2008.2020 - BVTWQĐ 108

- Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc năm 2019.

- Bằng khen của Bộ tổng tham mưu-BQP 2020