Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKI
Luyện Trung Kiên
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  luyentrungkien@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2002-2009: Lớp dài hạn 36A, chuyên ngành y, bác sĩ đa khoa

- 2016-2018: Lớp chuyên khoa 1, khoá 41, chuyên ngành Nội chung, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2009 đến nay: Bác sĩ điều trị khoa Nội cán bộ A1 - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Đồng tác giả: "Nghiên cứu nồng độ hs CRP ở bệnh nhân có bệnh động mạch vành" Tạp chí Y Dược lâm sàng 108

- Đồng tác giả: "Khảo sát sự khác biệt huyết áp động mạch chủ trung tâm và huyết áp động mạch cánh tay ở người cao tuổi điều trị tại khoa nội cán bộ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108". Tạp chí Y Dược lâm sàng 108

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG

- 2015: Chiến sĩ thi đua cơ sở