Đội ngũ chuyên gia


Thạc sĩ - Bác sĩ
Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ:  PT. Phó Chủ nhiệm Khoa
Email:  Phuongthaobv108@yahoo.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2001-2007: Bác sỹ Đa khoa- Trường Đại học Y Hà Nội

- 2016-2017: Thạc sỹ Y khoa- Trường Đại học La Trobe Melbourne- Úc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2001-2018: Bác sĩ điều trị  - Khoa Tai Mũi Họng- Bệnh viện TWQĐ 108

- 8/2020 - Đến nay: Phụ trách Phó Chủ nhiệm Khoa B9 - Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

- Đánh giá vai trò của đo nhĩ lượng trong chẩn đoán viêm tai giữa tiết dịch -2012

- Đánh giá hiệu quả điều trị điếc đột ngột bằng liệu pháp cocticoid kết hợp oxy cao áp- 2014

KHEN THƯỞNG

- Giải ba Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 18-2017.