Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKII
Trần Đình Thắng
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  tdthanga1v8@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1987 – 1993: Học viện Quân y

- 1996 – 1998: Chuyên khoa 1 Ngoại  tại Học viện Quân y

- 2011 – 2013: Chuyên khoa 2 Nội chung tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 1993 đến 2003 thuộc QC PKKQ bác sĩ điều trị.

- Từ 2003 đến nay tại Khoa A1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Từ năm 2013 đến nay đã tham gia viết báo được 7 bài trên Tạp chí Y Dược học lâm sàng 108, Tạp chí Y học thực hành và Tạp chí Nội khoa

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Chủ đề tài nghiên cứu cấp Bệnh viên “Nghiên cứu thực trạng kiểm soát Glucoza và Lipid máu ở bệnh nhân nam đái tháo đường týp 2 điều trị tại Khoa Nội cán bộ A1 7/2015.

- Tham gia nghiên cứu đề tài cấp BQP thời gian 2 năm từ 2016 đến 2018 “Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý và điều trị dự phòng huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim sử dụng thuốc chống đông đường uống”.

KHEN THƯỞNG