Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Nguyễn Đăng Mạnh
Chức vụ:  Chủ nhiệm Khoa
Email:  dangmanha4b@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Từ 1982-1988: Bác sĩ đa khoa -  Học viện Quân Y.

- Từ 1996-2002 : Nghiên cứu sinh chuyên ngành Truyền nhiễm - Học viện Quân Y.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Năm 2014 Đến nay: Chủ nhiệm khoa A4-B - Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm - Bệnh viện TƯQĐ 108.

- Từ năm 2015 - Đến nay : Viện trưởng Viện lâm sàng các bệnh truyền nhiễm - Bệnh viện TƯQĐ 108.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

        Đề tài nhánh cấp nhà nước 2015

- Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của bộ sinh phẩm xác định vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp . 

        Đề tài cấp Bộ Quốc Phòng 2001

- Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan C ở bộ đội và một số nhóm nguy cơ cao bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ pha rắn.

KHEN THƯỞNG

- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2010, 2015, 2017.

- Bằng khen Bộ Quốc Phòng.