Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ- Bác sĩ
Vũ Quỳnh Hương
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1993 học viên khoa 22- HVQY        

- 1999-2001 học cao học thần kinh khóa 8- HVQY                                                     - - - 2007-2009: Nghiên cứu sinh - Viện NCYDLS -  BVTƯQĐ 108

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1993- 1999 : Bác sĩ Điều trị - Khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện TƯQĐ 108

-  2001- Đến nay: Bác sĩ Điều trị - Khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Diễn biến lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính của bệnh nhân chảy máu não bán cầu ( Luận Văn Thạc sĩ)                

 - Đánh giá mối liên quan giữa lâm sàng và điện cơ của bệnh A:Gnhân liệt Bell (CNĐT)    

- Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, tình trạng co thắt mạch máu não bằng siêu âm Doppler xuyên sọ màu ở bệnh nhân chảy máu dưới màng nhện ( Luân án TS)        

- Nghiên cứu mức độ chèn ép rễ thần kinh thắt lưng- cùng với hẹp ống sống do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng trên phim chụp cộng hưởng từ 

KHEN THƯỞNG

Chiến sĩ tiên tiến

Giấy khen

Bằng khen