Thông qua thuyết minh nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tủy trên người

  03:27 PM 13/03/2020
Ngày 12/3/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp và thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép kỹ thuật ghép tủy trên người” - Chủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phương, đề tài này thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108".

Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu: Nghiên cứu ứng dụng quy trình ghép tế bào gốc (TBG) tạo máu tự thân điều trị bệnh MM; Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật TBI trong ghép TBG tạo máu đồng loài điều trị bệnh bạch cầu cấp; Đánh giá kết quả của ghép TBG tạo máu tự thân điều trị MM và ghép đồng loài điều trị bệnh bạch cầu cấp.

Thuyết minh đề tài đã được Hội đồng Khoa học đánh giá cao với sự chuẩn bị công phu và được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ do đó đề tài có tính khả thi cao. Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng thống nhất đề nghị cho đề tài được tiến hành theo thuyết minh đề cương nghiên cứu sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý.

Phòng Khoa học Quân sự

Chia sẻ