Thông qua thuyết minh đề tài cấp Bộ Quốc phòng: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tim trên người"

  11:20 AM 13/05/2020
Ngày 12/5/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp và thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tim trên người” - Chủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn, đề tài này thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108".

Nghiên cứu này dự kiến được tiến hành với mục tiêu: Xây dựng các quy trình kỹ thuật ghép tim trên người lấy từ người cho chết não và thực hiện thành công 01 ca ghép tim từ người cho chết não.

 

Thuyết minh đề tài đã được Hội đồng Khoa học đánh giá cao với sự chuẩn bị công phu và được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có đội ngũ chuyên gia giỏi, có nhiều kinh nghiệm, đã được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế về kỹ thuật này, cũng như Bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ do đó đề tài có tính khả thi cao. Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng thống nhất đề nghị cho đề tài được tiến hành theo thuyết minh đề cương nghiên cứu sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý.

Phòng Khoa học Quân sự

 

Chia sẻ