Thông qua thuyết minh nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan rượu mất bù

  07:41 AM 11/12/2019
Ngày 10/12/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp và thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan rượu mất bù” - Chủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Nguyễn Tiến Thịnh, đề tài này thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108".

Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu: Xây dựng được quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan rượu mất bù và đánh giá kết quả sử dụng phương pháp này trong điều trị.

 

Thuyết minh đề tài đã được Hội đồng Khoa học đánh giá cao với sự chuẩn bị công phu và được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tiếp nối từ nghiên cứu cấp nhà nước trước đó về ứng dụng tế bào gốc điều trị xơ gan và có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ do đó đề tài có tính khả thi cao.

 Phòng Khoa học Quân sự - Bệnh viện TWQĐ 108

Chia sẻ