Thông qua thuyết minh đề tài cấp Bộ Quốc phòng: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép chi thể trên thực nghiệm tiến tới ghép trên người"

  08:50 AM 26/06/2020
Ngày 25/6/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp và thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép chi thể trên thực nghiệm tiến tới ghép trên người” - Chủ nhiệm Đề tài: GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng, đề tài này thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108".

 

Nghiên cứu này dự kiến được tiến hành với 3 mục tiêu: Xây dựng quy trình kỹ thuật, thực hiện ghép chi thể và đánh giá kết quả phẫu thuật sau ghép chi thể trên thực nghiệm; xây dựng quy trình kỹ thuật, thực hiện ghép cẳng bàn tay từ vùng chi thể không còn khả năng bảo tồn từ người hiến sống, người cho chết não hoặc người hiến ngừng tim. Thực hiện thành công 01 ca ghép chi thể lấy từ vùng chi thể không còn khả năng bảo tồn từ người hiến sống, người cho chết não hoặc người hiến ngừng tim tại Bệnh viện TWQĐ 108.

 

 

Thuyết minh đề tài đã được Hội đồng Khoa học đánh giá rất cao với sự chuẩn bị công phu và được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có đội ngũ chuyên gia giỏi, có nhiều kinh nghiệm, đã được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế về kỹ thuật này, cũng như Bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ do đó đề tài có tính khả thi, ý nghĩa thực tiễn, khoa học cao. Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng thống nhất đề nghị cho đề tài được tiến hành theo thuyết minh đề cương nghiên cứu sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý.

 

Phòng Khoa học Quân sự

Chia sẻ