Thông qua Kỹ thuật mới “Ứng dụng phương pháp cung cấp Oxy lưu lượng cao khi ngừng thở trong gây mê hồi sức tại Bệnh viện TWQĐ 108”

Chiều ngày 12/11/2020 Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua kỹ thuật mới: “Ứng dụng phương pháp cung cấp Oxy lưu lượng cao khi ngừng thở trong gây mê hồi sức tại Bệnh viện TWQĐ 108” – Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện TWQĐ 108.

 

Tăng dự trữ oxy trước gây mê và đặt ống nội khí quản là phương pháp nhằm tăng cường dự trữ oxy của cơ thể, giúp kéo dài thời gian dự trữ oxy trong giai đoạn ngừng thở. Những khó khăn trong gây mê và đặt ông nội khí quản thường không lường trước được nên dự trữ oxy là hết sức cần thiết, do đó, vấn đề kiểm soát đường thở là then chốt. Gần đây, oxy lưu lượng cao bắt đầu được ứng dụng trên thế giới qua đường mũi, hầu họng, qua đèn soi thanh quản, mask thanh quản mà không cần đặt nội khí quản.

 

Thường trực Hội đồng Khoa học Bệnh viện đánh giá cao kỹ thuật, tính khả thi cao và thống nhất cho phép nhóm kỹ thuật triển khai nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác gây mê hồi sức, thuận lợi cho phẫu thuật viên khi can thiệp phẫu thuật trên đường thở vùng thanh quản và khí quản.

Phòng Khoa học Quân sự

Chia sẻ