Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 19/04/2021 đến 23/04/2021


Phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 19/04/2021 đến 23/04/2021 như sau:

 

Thứ 3 ngày 20/4/2021

  • Vào lúc 8h30 Tổ chức kiểm tra, lựa chọn kỹ thuật tham dự Hội thao Kỹ thuật Sáng tạo Tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 29

              Địa điểm: Khối Nội-HT2; Khối Ngoại-HT3; Khối Cận lâm sàng-HT4

Thành phần: Hội đồng chuyên môn (theo Quyết định số 1729/QĐ-BV ngày 06/4/2021) và các kíp kỹ thuật đã đăng ký

 

  • Vào lúc 15h00 diễn ra Hội thảo Khoa học: “Ứng dụng lâm sàng của xét nghiệm cặn lắng nước tiểu”

              Địa điểm: Hội trường 2

Thành phần: Các Bác sĩ Khoa C2, A15, Viện Lâm sàng Các bệnh Truyền nhiễm, Trung tâm Hồi sức Tích cực và các đồng chí quan tâm.

 

Thứ 5 ngày 22/4/2021

Vào lúc 15h00: Kiểm tra 09 kỹ thuật tham gia Giải thường Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội.

              Địa điểm: Hội trường 6, Phòng KHQS

Thành phần: Thủ trưởng Sơn, Thủ trưởng Khánh, thành viên Tiểu ban 1, Tiểu ban 2 và nhóm tác giả 09 kỹ thuật (Theo QĐ số 1724/QĐ-BV ngày 06/4/2021 của GĐBV)

 

Thứ 6 ngày 23/4/2021

  • Vào lúc 8h00 buổi sáng và chiều từ 13h30 diễn ra Hội thảo Khoa học: “Cập nhật những tiến bộ trong điều trị ung thư thực quản”.

              Địa điểm: Hội trường 2

Thành phần: Các Bác sĩ Viện PTTH, Viện Ung thư, Viện Điều trị các bệnh tiêu hóa, khoa C5, C8, theo Giấy mời và các đồng chí quan tâm.

Chia sẻ