Thông báo triển khai hóa đơn điện tử tại Bệnh viện TƯQĐ 108

  03:33 AM 19/11/2021

Kể từ ngày 01/07/2017, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai hình thức Hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ. Khi áp dụng Hóa đơn điện tử, quý khách hàng sẽ nhận được duy nhất một bản “Hóa đơn chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử và có giá trị thanh toán 01 lần duy nhất” để làm cơ sở thanh toán. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ kết chuyển toàn bộ Hóa đơn điện tử của khách hàng lên Website vào cuối ngày để khách hàng và các đơn vị có liên quan tra cứu, xem và tải dữ liệu về Hóa đơn điện tử.

Quý khách hàng có nhu cầu tra cứu và tìm hiểu thông tin chi tiết liên quan đến hóa đơn điện tử, kính mời truy cập địa chỉ: http://hoadon.benhvien108.vn/Invoice/Search


Văn bản Cục thuế Hà Nội tải tại đây! 
 
Danh sách mẫu chữ ký người chuyển đổi hóa đơn điện tử tải tại đây!
Chia sẻ