Thông báo: Lịch Sinh hoạt khoa học của các đơn vị trong Bệnh viện TWQĐ 108 từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/06/2024

  12:14 AM 27/05/2024
Phòng Khoa học Quân sự xin thông báo lịch Sinh hoạt khoa học của các đơn vị trong Bệnh viện từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/06/2024 như sau:

Chương trình có số thứ tự 5,6 thuộc nội dung quy định của Bệnh viện yêu cầu báo cáo kết quả về khoa học, đào tạo sau khi công tác nước ngoài (Công văn số 2239/BV-KHQS ngày 17/4/2024 Link công văn: https://bit.ly/congvan2239 )

Link tham dự SHKH Online của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc: https://teams.live.com/meet/9515212009585?p=hS5c8yIOxQ5l2e5z

Kính mời các Quý đồng nghiệp quan tâm đến tham dự!

Theo thông báo số 984/BV-KHQS ngày 21/2/2024 của Bệnh viện, các đơn vị gửi thông tin lịch sinh hoạt khoa học trước 17h ngày thứ 6 hàng tuần theo mẫu form dưới đây

Link vào form gửi lịch sinh hoạt khoa học: https://bit.ly/shkh108  

hoặc quét QR code:

Toàn văn thông báo: Xem tại đây

Xin trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ