Thông báo: Lịch Sinh hoạt khoa học của các đơn vị trong Bệnh viện TWQĐ 108 từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024

  07:00 PM 23/02/2024
Phòng Khoa học Quân sự xin thông báo lịch Sinh hoạt khoa học của các đơn vị trong Bệnh viện từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024 như sau:

 

Link tham gia hội thảo Online của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc: https://teams.live.com/meet/9515212009585?p=hS5c8yIOxQ5l2e5z 

Kính mời các Quý đồng nghiệp quan tâm đến tham dự!

Xin trân trọng cảm ơn!

 
Chia sẻ