Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS. Ngọ Văn Thanh, chuyên ngành Nội tim mạch theo hình thức trực tuyến

  04:35 PM 26/07/2021

Tên đề tài: “Nghiên cứu rối loạn nhịp tim, biến thiên nhịp tim bằng Holter điện tim 24 giờ ở bệnh nhân trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành”.

Nghiên cứu sinh: Ngọ Văn Thanh

Chuyên ngành: Nội tim mạch; Mã số: 62720141

Thời gian bảo vệ: 9 giờ 00, thứ tư, ngày 28/7/2021.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ, Tầng 9, Nhà Chỉ huy và Cơ quan, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Thành phần tham dự trực tuyến:

1. TS. Trần Song Giang - Bệnh viện Bạch Mai

2. PGS.TS. Lương Công Thức - Học viện Quân y

3. PGS.TS. Vũ Điện Biên - Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

4. PGS.TS. Tạ Mạnh Cường - Bệnh viện Bạch Mai

5. PGS.TS. Nguyễn Sinh Hiền - Bệnh viện Tim Hà Nội

Quý vị có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ vui lòng đăng ký tham gia qua đồng chí Lê Duy Cương – Số điện thoại 0983123514 để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Chia sẻ